INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vi började
vårt arbete
från grunden

Skolan i
Tolg gjordes
tillgänglig

Vi bjuder
på taxi i
Lammhult

Vidingehem
fick fint pris
för arbetet

NYHETER OM TILLGÄNGLIGHET

Nyproduktion

Vi bygger alltid med hiss.

Man måste tänka rätt från början.

Men det räcker inte med att vi vet hur vi vill ha det, vi måste också förmedla vår viljeinriktning till alla som ska utföra arbeten åt företaget: varenda snickare och målare ska vara medvetna om vår syn på tillgänglighet.

Därför har vi sammanställt en bygghandbok där vi är tydliga

Bygghandboken 

med hur saker ska vara – alla hus med mer än en våning ska ha hiss, inga trösklar vid entrédörrarna, breda dörrar till toaletterna och så vidare.

2004 tog Vidingehem det för fastighetsbranschen unika beslutet att alltid installera hiss i nyproducerade hus, även när dessa bara har två våningar.

Detta är förvisso en framträdande satsning, men samtidigt bara en av många viktiga delar i det tillgänglighetstänkande som nu präglar hela vår organisation. Det gäller att tänka rätt från början och idag är det naturligt att tillgängligheten finns med som en röd tråd genom hela processen vid nyproduktion – från planeringsstadiet tills det att den första hyresgästen sätter nyckeln i låset. 

Och efterhand som vi lär oss mer implementerar vi vår nya kunskap i processen.