INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Här finns
tips och råd
för vardagen

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

Vår miljöpolicy

Miljöpolicyn är antagen av styrelsen 2011-05-18. 

"Vidingehem AB medverkar i Växjö kommuns arbete för en långsiktig hållbar utveckling. 

Vi arbetar för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, freoner, kemikalier och transporter. 

Vi höjer medvetenheten kring miljöfrågorna hos alla medarbetare genom att ta fram rutinbeskrivningar som tydliggör och styr miljökraven i verksamheten. 

Vi beskriver våra miljökrav gällande entreprenörer och leverantörer i Vidingehem AB:s Bygghandbok. 

Vi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter som verksamheten berörs av. 

Vidingehem AB utvärderar fortlöpande företagets insatser inom miljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga miljöarbetet."