INFORMATION OCH MER LÄSNING

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Vi sparar energi

Här finns
tips och råd
för vardagen

Teknikruppens syfte och uppgift är att analysera och praktiskt omsätta den väldiga mängd information vi förfogar över. De ska bevaka utvecklingen och implementera ny teknik efterhand som den blir praktiskt tillgänglig.

Läs mer här 

+ Exemplet Sörgården

+ Exemplet Triton

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

KONKRETA EXEMPEL

Vidingehems verksamhet är viktig för en levande landsbygd, vi äger och förvaltar över 2 000 hyresrätter och dessutom skolor, vårdboenden och andra lokaler med en sammanlagd yta av 100 000 kvadratmeter. Allt detta ska värmas upp och förses med elektricitet. 

2002 inledde vi ett omfattande arbete för att bättre kunna styra energianvändningen. Systemet kallas IMSE och är enkelt uttryckt en webbserver som placeras i en fastighets värme- och ventilationssystem. Där kan den noggrant reglera temperatur och andra parametrar, samla in data för såväl löpande som mer djupgående analys och dessutom själv larma via e-post om något avviker. Allt styrs från centralen i Rottne. 

Hittills har systemet sparat hela 460 000 kWh om året och Vidingehems energiförbrukning ligger nu långt under genomsnittet för de andra medlemmarna i SABO, som är de allmännyttiga bostadsbolagens branschorganisation. 

Vi har dessutom inrättat en särskild Teknikgrupp som leder och utvecklar arbetet. Läs mer om den genom att klicka på bilden till höger.