INFORMATION OCH MER LÄSNING

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Här finns
tips och råd
för vardagen

Exemplet Sörgården

FLER EXEMPEL

+ Exemplet Triton 

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

Energiförbrukning efter åtgärd

Besparing: 108 000 kWh/år

Energiförbrukning innan åtgärd

Vidingehems IMSE-teknik möjliggör central bevakning och styrning av fastigheternas värme- och ventilationssystem. I princip kan man programmera IMSE:n att mäta och reglera vad som helst, och eftersom vi i samband installationen ofta uppgraderar värme- och ventilationssystemen blir den samlade energibesparingen avsevärd – en halvering av en fastighets energiförbrukning är inte ovanligt. 

Som exempel kan vi ta ett system på Sörgårdens äldreboende i Rottne. Tidigare fanns där åtta pumpar i systemet och väldigt kraftiga fläktmotorer som gick dygnet runt. Man kan säga att det gasades och bromsades samtidigt. Genom att byta delar av utrustningen och styra den nya på ett mer behovsanpassat sätt med hjälp av en IMSE har Vidingehem sparat över 100 000 kWh om året i el och värme.