INFORMATION OCH MER LÄSNING

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Här finns
tips och råd
för vardagen

Exemplet Triton

+ Exemplet Sörgården 

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

FLER EXEMPEL

Genom att bygga smart och med stor noggranhet ...

... landade vi förbrukningen på under 50 kwh/m2.

Att bygga hus i Europas grönaste stad medför ett ansvar – själklart ska de vara klimartsmarta! Ett bra exempel är projektet Triton, de 32 lägenheter som vi har byggt på Planetvägen på Östra Lugnet. 

Vid upphandlingen låg förväntad energiförbrukning på 60 kWh/m2, men efter diverse modifieringar kom vi ner till en dokumenterad förbrukning på under 50 kWh/m2. Det åstadkom vi genom att bygga tätt och effektivt, vilket vi självklart är stolta över.

Dessutom blev byggkostnaden riktigt låg – 15 745 kr/m2 BOA! Läs mer här