Landsbygdsprogram
Landsbygden och orterna utanför Växjö stad utgör den tredje mest folkrika geografisk enheten i länet – här bor 22 000 människor. Nu har Växjö kommuns nya landsbygdsprogram landat och Vidingehems roll som drivande aktör är tydlig.
Publicerad: 2014-06-09
Det nya programmet har tagits fram i samråd mellan Växjö kommun och olika representanter för orterna, till exempel sockenråd, bygderåd och samhällsföreningar.
– Att alla berörda varit med i arbetet från början medför att programmet står på en stabil grund och blir ett levande dokument, säger Växjö kommuns landsbygdsutvecklare Hans Ohlsson.

Ett av de enskilt viktigaste avsnitten handlar om att Växjö kommun ska landsbygdssäkras.
– Det innebär att kommunen ska ta hänsyn till landsbygdens förutsättningar vid de processer som föregår viktiga beslut. Man ska göra en konsekvensbeskrivning genom att svara på frågan: "hur påverkar det här landsbygden?"

Programmet innehåller sju fokusområden; boende och omsorg, skola och barnomsorg, kommunikationer, natur och miljö, näringsliv, den ideella sektorn samt trygghet och tillgänglighet.
– De olika områdena är viktiga var för sig, men de utgör också en helhet, precis som stad och landsbygd utgör en helhet som gör kommunen stark och attraktiv.

Vidingehem verkar på 18 av de mindre orterna – från Uråsa i söder till Lammhult i norr. När programmet ska gå från teori till praktik har detta stor betydelse, framhåller Hans Ohlsson. VD Stefan Blomkvist håller med:
– Landsbygden och de mindre samhällena är vår hemmaplan. En av de fyra hörnstenarna i vårt strategi- och ambitionsdokument är att vi ska vara en drivande aktör på våra förvaltningsorter. Och det är vi: Vidingehem har drygt 2 000 lägenheter, ett stort antal äldreboenden, skolor, förskolor och kommersiella lokaler. Vi sysselsätter lokala entreprenörer, vårt miljöarbete har stor påverkan och vi jobbar dagligen med att utveckla tryggheten och tillgängligheten i våra områden.
Även samarbetet med den ideella sektorn är omfattande:
– Vi har ett 50-tal möten varje år med olika representanter för orterna. Dels är det ett sätt att delta i utvecklingen, dels måste vi ständigt hålla örat mot marken för att uppfatta trender och tendenser på orterna – vi behöver en kontinuerligt uppdaterad bild för att veta hur vi bäst ska fördela våra insatser.HTML tutorial  
Växjö kommuns landsbygdsutvecklare Hans Ohlsson
Växjö kommuns landsbygdsutvecklare Hans Ohlsson
Landsbygden ska säkras genom det nya programmet.
Landsbygden ska säkras genom det nya programmet.

VÄLJ NATURLIG LIVSKVALITET

Vidingehem har lägenheter på 18 orter och i fyra stadsdelar runt om i Växjö kommun, samtliga med naturen inpå knuten och servicen inom bekvämt räckhåll. Upptäck din egen favorit genom att klicka i menyn till vänster eller på kartan till höger.

Plocka själv!

2 058 naturnära lägenheter från Uråsa i söder till Lammhult i norr

ATT BO HOS VIDINGEHEM

SKOLA OCH OMSORG

NATUR OCH FRITID

TILLGÄNGLIGHET