CERTIFIERING

Tillsammans

Självklart är vi mångfaldscertifierade, vilket innebär att vi uppfyller de krav som Evolve (ett projekt inom Institutet för lokaloch regional demokrati) har ställt upp.

Hos oss på Vidingehem är mångfaldsarbetet en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla. 

Varje människa är unik. Tillsammans bidrar vi med våra olika egenskaper och förmågor, vilket skapar bättre förutsättningar för såväl de enskilda individerna som för organisationen som helhet. 
Det är först och främst människan som är betydelsefull i sammanhanget. De personer som arbetar här ska trivas, vilja stanna kvar och sträva efter en fortsatt utveckling inom företaget. 
Vidingehem, som företag och arbetsgivare, har som mål att ingen medarbetare ska känna sig förbisedd eller orättvist behandlad. 

Vår nuvarande mångfaldsplan antogs av styrelsen
i december 2013.

Vill du veta mer om vårt mångfaldsarbete, kontakta vårt mångfaldsombud.