Läs mer om
miljöarbetet

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Entreprenörsutbildning

Läs mer om
tillgänglighet

 

Läs mer om
livskvalitet

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Alla möten med hyresgästen ska präglas av Vidingehemandan, alltså servicevilja och lyhördhet. Självklart ska den inställningen även omfatta företag som arbetar åt oss, därför har vi tagit fram en utbildning för samtliga våra entreprenörer. 

ID och certifikat 
Under utbildningen tas ett antal olika frågeställningar upp för att säkerställa ett enhetligt och positivt bemötande.

Efteråt utfärdas ett certifikat och ett ID-kort till samtliga deltagare som bevis för genomförd utbildning.