INFORMATION OCH MER LÄSNING

Praktiskt:
autogiro &
e-faktura

Tips på en
riktigt bra
försäkring

Här kan du
göra en
felanmälan

Uthyrning i andra hand

Logga in
på dina
egna sidor

Du kan få hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska studera eller arbeta tillfälligt på annan ort. Längre utlandsvistelse kan också vara skäl för andrahandsupplåtelse. En skriftlig ansökan skall lämnas till vårt kontor i Rottne där du anger:

  • Varför du skall hyra ut lägenheten
  • Tidsperiod (till exempel 130501—131031)
  • Vem som ska bo i lägenheten under tiden
    (namn och personnummer)
  • Lämna, samtidigt med ansökan en kopia på antagningsbeskedet eller anställningsintyget.

Vi vill dock göra dig uppmärksam på att den som hyr ut en lägenhet i andra hand är ansvarig för:

  • Att den nya hyresgästen betalar hyran annars får kontraktsinnehavaren själv betala hyran
  • Att de regler som gäller för våra hyresgäster enligt hyreskontraktet och hyreslagen följs