EN FILM OM UTVECKLING

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

En drivande aktör

De mindre orterna runt om i kommunen är vår hemmaplan, vi är en viktig aktör i arbetet med orternas utveckling och vi tar vårt ansvar – vi engagerar oss.

Rotation på bostadsmarknaden är en nödvändighet för att samhällena ska utvecklas – äldre villaägare flyttar till nybyggda lägenheter och barnfamiljer kan köpa deras villor och flytta till orten. På så sätt tryggas servicen.

Men det förutsätter ju att någon bygger nytt. Och det gör Vidingehem. På så sätt är vi en viktig drivkraft i utvecklingen på våra orter runt om i kommunen.

För allt hänger ihop: Skolan är själva hjärtat i ett samhälle och om skolan ska finnas kvar måste den fyllas på med barn. Barnfamiljerna söker sig gärna till villor i de mindre orterna, men då måste det finnas villor tillgängliga. För att de äldre villaägarna ska sälja måste det finnas nya, attraktiva lägenheter att flytta in i.

Och för att lägenheterna ska vara attraktiva måste de byggas på rätt sätt, på rätt plats och vid rätt tid. Det kräver två saker: en genomtänkt strategi och en kontinuerlig dialog med representanter för de olika samhällena.

 

Vidingehemandan ►   Lokalt samarbete ►   Arrangemang 

MER LÄSNING