Så funkar det

MER INFORMATION

VÄXJÖ KOMMUNS DIREKTMÖTEN

Aktuella möten

Här kan du läsa mer om vår syn på möten och dialog

Här kan du läsa om Växjö kommuns direktmöten, samt dokumentationfrån tidigare möten.

Vi tror på dialogen som arbetsform. Det finns en kraft i det konstruktiva samtalet – därför söker vi hela tiden nya vägar för att komma i kontakt med människor på orterna.

En viktig form är naturligtvis det spontana mötet i vardagen, men vi arbetar också på andra sätt: 

Bostadsmöten
De här mötena arrangerar Vidingehem för hyresgästerna på de olika orterna. Beroende på kvällens program medverkar olika representanter för företaget. Det finns alltid utrymme för spontana frågor och diskussioner. Självklart avslutar vi med att fika tillsammans.

Växjö kommuns direktmöten
Ett direktmöte är till för de boende i ett specifikt bostadsområde, samhälle, by eller liknande. På mötet får allmänheten möjlighet att träffa kommunalråd och ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder. 
Tjänstemän och förvaltningschefer från olika förvaltningar deltar också.

Ett direktmöte är en dialog mellan medborgarna och förtroendevalda politiker. På frågor som kommer upp på mötet ska ett ”direkt” svar ges från de politiker eller tjänstemän som deltar på mötet. 

I de orter och stadsdelar som Vidingehem har bostäder medverkar naturligtvis representanter för företaget.

 

 

BOSTADSMÖTEN