Fastighet/service

Krister Karlsson
Fastighetsservicechef
0470-70 17 90 
070-569 12 77
krister.karlsson@vidingehem.se

Besöksadress: Jonsgårdsvägen 19.
Telefon, växel: 0470-70 17 70.
Vägbeskrivning ►

HÄR FINNS VI

Annette Gummesson
Fastighetsserviceassistent
0470-70 17 89
annette.gummesson@vidingehem.se

Matilda Gustafsson
Förvaltningsassistent
0470-70 17 83
matilda.gustafsson@vidingehem.se