Läs mer
om hur vi
vill samtala

Läs mer
om våra
områden

Konst på våra områden

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Läs mer
om konst i
kommunen

Kontakta
oss och ge
synpnkter

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Stinsen (av Remus Wilson) står på stationsområdet i Rottne.

Genom åren har Vidingehem, liksom de andra kommunala bolagen, anlitat ett flertal konstnärer för att förhöja trivseln på våra områden.

Men konstverken är inte bara till för våra hyresgäster, utan också för allmänheten. Därför har moderbolaget VKAB sammanställt en webbplats och en broschyr som fungerar som guider för den som vill uppleva konstverken på plats. Du hittar dem på länken nedan.