På den här sidan hittar du en ständigt uppdaterad lista över de garage som för närvarande är lediga. Dessutom får du en översikt över samtliga garage.

Intresserad? Kontakta oss på 0470-70 17 78.

Lediga garage

OrtAdressLedigHyra (Kr/mån)NavigeringLänk
RottneTorstens väg 8-10 / Löpanäsvägen 112017-07-01240VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d11%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d34%26object%3d41-602
RottneSkansvägen 122-170Nu220VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d11%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d28%26object%3d34-603
BraåsUlvaskogsvägen 2 / Sjöborgsvägen 2Nu270VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d3%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d5%26object%3d5-605
RottneVillavägen 14Nu220VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d11%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d24%26object%3d30-608
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-210Nu220VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d11%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d25%26object%3d31-610
RottneSkansvägen 122-170Nu220VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d11%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d28%26object%3d34-612
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-210Nu220VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d11%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d25%26object%3d31-623
FurubyKårevägen 5-15Nu250VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d5%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d128%26object%3d341-701
ÅrydBillavägen 5-15Nu245VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d17%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d121%26object%3d331-704
ÅrydBillavägen 5-152017-10-01245VisaSubRegionsGarage.aspx%3fmid%3d11%26ortid%3d17%26sid%3dlagenheter%26omradeid%3d121%26object%3d331-712