INFORMATION OCH MER LÄSNING

Läs mer
om hur vi
vill samtala

Läs mer
om våra
områden

Får hjärtat att slå

Läs mer
om motion
och hälsa

Kontakta
oss och ge
synpnkter

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

All personal är utbildad i att hantera en hjärtstartare.

Om en person med hjärtstopp får hjälp med en hjärtstartare inom tre minuter är chansen att överleva över 70 procent, visar studier.

Vidingehem strävar hela tiden efter att göra livet lite tryggare och därför har vi köpt in fem stycken hjärtstartare, som placerats ut på huvud- respektive förvaltningskontoret i Rottne samt på kontoren i Ingelstad, Braås och Lammhult.

All personal i företaget har fått utbildning på apparaterna.
 
Här finns vägbeskrivningar till de fem hjärtstartarna: