HÄR FINNS VI

Peråke Janén
VD
0470-70 17 70 (vx)
070-569  02 43
perake.janen@vidingehem.se

Besöksadress: Löpanäsvägen 4.
Telefon, växel: 0470-70 17 70.
Vägbeskrivning ►

Ledningsgrupp

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se

Henrik Vernersson
Fastighetschef
0470-70 17 85
070-569 12 06
henrik.vernersson@vidingehem.se

Anna Johansson
Marknadsansvarig
0470-70 17 75 
070-569 11 91
anna.johansson@vidingehem.se