HÄR FINNS VI

Peråke Janén
VD
0470-70 17 70 (vx)
070-569  02 43
perake.janen@vidingehem.se

Besöksadress: Löpanäsvägen 4.
Telefon, växel: 0470-70 17 70.
Vägbeskrivning ►

Ledningsgrupp

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se

Håkan Strandmark
Fastighetschef
070-569 13 11

hakan.strandmark@vidingehem.se

Krister Karlsson
Fastighetsservicechef
0470-70 17 90 
070-569 12 77
krister.karlsson@vidingehem.se