Läs mer om
miljöarbetet

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Kvalitetspolicy

Läs mer om
livskvalitet

Läs mer om
tillgänglighet

 

"Ett föredöme som hyresvärd och arbetsgivare."

NYHETER OM VÅRT KVALITETSARBETE

Antagen av Vidingehems styrelse 2011-05-18.

"Kvalitet skall prägla och vara utmärkande för Vidingehem. 

Rätt kvalitet innebär att produkter och tjänster uppfyller hyresgästens krav och förväntningar. Detta uppnås genom en hög nivå av förändringsbenägenhet hos ledning och personal. 

Våra fastigheter, byggnader och utemiljö skall bestå av en god boende- och livsmiljö grundad på miljömedvetenhet och resurshushållning. 

Vidingehems personal skall ha en hög kännedom om vad som krävs av var och en, för att uppnå en hög kvalitet. Verksamheten organiseras så att såväl individuella prestationer som lagarbete stimuleras. 

Vidingehem skall verka för att utveckla och kompetenshöja personalen. 

Vidingehem skall vara ett föredöme som hyresvärd och arbetsgivare."