"Vidingehem fortsätter
att satsa på orterna"

Fortsatt satsning

MER INFORMATION

Henrik Vernersson
Fastighetschef
0470-70 17 85
henrik.vernersson@vidingehem.se

NYPRODUKTION

Landsbygden i Växjö kommun utgör den tredje mest folkrika geografiska enheten i länet – här bor 22 000 människor.

Vidingehem har lägenheter på 18 av orterna, från Uråsa i söder till Lammhult i norr. Vi är en viktig aktör när det gäller utvecklingen utanför staden och en av hörnstenarna i den utvecklingen är rotationen på bostadsmarknaden: den äldre generationen flyttar till lägenheter och villor frigörs för inflyttande barnfamiljer – återväxten tryggas, liksom underlaget för olika former av service.

 

NYHETER OM VÅR NYPRODUKTION