INFORMATION OCH MER LÄSNING

Ingen bild?
Här kan du
söka felet

Här hittar du
kanalplatser
och frekvenser

Här finns kanalerna

Kanaler som
ingår i ditt
basutbud

 

Varje kanal har en egen kanalplats och för att din TV ska kunna sortera dem rätt måste du kanske göra en kanalsökning. 

Hur man gör detta skiljer sig mellan olika TV-apparater, men det är enkelt och instruktioner finns i manualen till din TV.

Här ser du en lista med kanalernas kanalplatser: 

 

Kanal

Frekvens

Program

S 7

146-153 Mhz

Kunskapskanalen

S 8

153-160 Mhz

TV8

VHF 5

174-181 Mhz

SVT1 Smålandsnytt

VHF 6

181-188 Mhz

TV4 Växjö

VHF 7

188-195 Mhz

SVT2 Smålandsnytt

VHF 8

195-202 Mhz

TV10

VHF 9

202-209 Mhz

TV12

VHF 10

209-216 Mhz

TV6

VHF 11

216-223 Mhz

TV3 SYDÖST

S 11

230-237 Mhz

SJUAN VÄXJÖ

S 12

237-244 Mhz

Öppna kanalen

S 13

244-251 Mhz

TV11