Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Miljövinstrapport 2012

Här finns
tips och råd
för vardagen

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

Det som räknas som farligt avfall får aldrig slängas i soporna. Lämna alltid farligt avfall till återvinningscentralerna eller miljöbilen.

Läs mer här 

 

Tidningar
Cirka 2 117 träd

Pappersförpackningar
Cirka 845 träd

Vilket totalt motsvarar 44 399 kvadratmeter eller 4,44 hektar sparad skog.

Plastförpackningar
Genom källsortering av plastförpackningar har motsvarande cirka 8 818 liter olja sparats.

Källsortering är en viktig del i miljöarbetet, där vi tillsammans gör stor skillnad. Enligt en rapport från vår återvinningsleverantör Ragn-Sells har Vidingehems hyresgäster under 2012 genom källsortering bidragit till att spara och vinna följande:


 

Metaller
Metaller som motsvarar cirka 1 628 nya cyklar har samlats in. Och om fler väljer cykeln framför bilen minskar vi tillsammans utsläppen av CO2.

Färgat och
ofärgat glas

Den mängd tomglas som samlats in har räckt till cirka 70 970 nya förpackningar.

Totalt ett stort bidrag till en bättre miljö. Tack!