INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Vidingehem är miljödiplomerade, vilket innebär att vi har ett kvalitetssäkrat miljöarbete och att vi arbetar med en rad frivilliga miljöåtaganden. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att sätta och följa upp tydliga mål, bland annat inom områdena transporter och förbrukning av el, värme och vatten. För dig som kund innebär miljödiplomeringen ett bevis på att vi har bra miljöarbete som har klarat en utomstående granskning.

Miljödiplomering sker enligt Göteborgsmodellen som är etablerad i ca 30 kommuner. Systemet är kvalitetssäkrat genom att vara med i föreningen Svensk Miljöbas. Föreningen har tagit fram en gemensam kravstandard för miljöledningssystem. För att bli miljödiplomerad krävs givetvis att man följer miljölagstiftningen men också att man arbetar med åtgärder för att minska miljöpåverkan utöver vad lagstiftningen kräver. Diplomeringen gäller i ett år, sen krävs en ny granskning.

Här finns
tips och råd
för vardagen

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Miljödiplomering

Självklart är vi miljödiplomerade!