Landsbygdssäkra

Så heter Växjö kommuns program för utveckling av kommundelscentra, mindre samhällen/byar och landsbygd. Landsbygdssäkring innebär att utvecklingen på landsbygden och förutsättningarna att bo och verka här ska tryggas och att hela kommunens samlade potential ska tas till vara. Det innebär också att viktiga beslut alltid ska vägas ur ett landsbygdsperspektiv innan de fastställs.

Landsbygden och de mindre orterna är Vidingehems hemmaplan och vi spelar en viktig roll inom i princip samtliga av de områden som utgör programmets fokusområden.

Växjö kommun

Här kan du läsa programmet i dess helhet