FÖRETAGSFAKTA

ÅRSREDOVISNINGAR

UTVECKLING

Vidingehem AB • Box 23 • 363 21 Rottne • Besök: Löpanäsvägen 4 • 0470-70 17 70 • info@vidingehem.se

Måndag–torsdag: 8–12, 13–16.30 • Fredag: 8–12, 13–16

Vid akuta fel utanför kontorstid: 0470-247 73

PROTOKOLL

Peråke Janén, vd
0470-70 17 70 (vx) 
e-post

Håkan Lowentoft, ekonomichef
0470-70 17 72 
• e-post

Håkan Strandmark, fastighetschef
0470-70 17 81  • e-post