Lägenheter i Ingelstad
Kalkylen går ihop och beslutet är klubbat i styrelsen: vid halvårsskiftet inleds byggandet av sex nya lägenheter på Furulidsvägen 14 i Ingelstad.
Publicerad: 2018-03-27
Vita villan är sedan länge riven och tomten står klar att bebyggas. Ritningarna ligger färdiga och hela organisationen är redo. Så har det varit ett tag nu, men inget har hänt. Orsaken stavas ekonomi.
– Trots att vi utgår från vårt koncepthus Vidingehemmet, vilket har beprövade energi- och miljölösningar och ger oss fördelar vid upphandlingar, har vi inte fått kalkylen att gå ihop på ett tillfredsställande sätt. Hyresnivåerna har hamnat över den gräns vi bedömer som rimlig vid nyproduktion, säger Vidingehems vd Peråke Janén.
Men efter ett antal omtag ligger nu siffrorna inom ett acceptabelt intervall och byggstarten är planerad till halvårsskiftet, med inflyttning ungefär ett år senare.

Det finns en ganska tydlig efterfrågan på lägenheter i Ingelstad.
– Ja, det upplever vi och därför är det olyckligt att byggstarten dragit ut på tiden. Samtidigt är det nödvändigt att hyrorna ligger inom ramen för människors betalningsvilja.

Intresset för nya lägenheter bådar gott för samhällets utveckling.
– Att bostadskedjan fungerar, så att villor frigörs och barnfamiljer kan flytta till orten är en viktig del i dynamiken. Vi undersöker hela tiden möjligheten att bygga nytt, men många bitar – inte bara de ekonomiska – ska falla på plats. Vi har haft planer för Näckrosen, men samtidigt pågår ett arbete med att se över hela centrum och då vill vi avvakta för att få en helhetsbild. Även på andra ställen äger vi mark och vi fortsätter att planera för att över tid kunna motsvara efterfrågan.
HTML tutorial  
De nya lägenheterna framifrån ...
De nya lägenheterna framifrån ...
... och från sidan.
... och från sidan.