Planer i Gemla
Så sent som 2016 färdigställdes 12 nya lägenheter i Gemla. Nu planeras en uppföljning med ytterligare 32 lägenheter centralt placerade i samhället.
Publicerad: 2018-03-27
– Jag vill betona att inget är klart, den skiss som tagits fram ska ses som ett underlag för detaljplanen. Men självklart är det roligt att vi är på gång igen i Gemla, här finns ett stort engagemang och närheten till Växjö gör att vi tror mycket på orten, säger vd Peråke Janén.

I planerna finns en förskola med åtta avdelningar, placerad mitt emot affären.
– Att det finns behov av mer yta för de mindre barnen är ju positivt för samhällets långsiktiga utveckling.

Bostäderna fördelas på två stycken huskroppar, med 16 lägenheter i varje.


HTML tutorial  
32 lägenheter och en förskola ingår i planerna.
32 lägenheter och en förskola ingår i planerna.