Skärpt eldningsförbud
Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud i hela Kronobergs län. Nu är det förbjudet att elda och grilla på alla platser, även på egen tomt, eftersom extremt stor brandrisk råder.
Publicerad: 2018-07-26
Detta beslut gäller samtliga kommuner i Kronobergs län och omfattar alla platser, inklusive egen tomt.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Bedöms brottet som grovt kan påföljden bli fängelse.

Den som ser någon tända en grill eller brasa ska omedelbart göra en polisanmälan på telefonnummer 114 14. Vid en pågående brand - ring 112. Berätta den exakta platsen. Då kan Räddningstjänsten snabbt påbörja sitt arbete.

  • Nu är det förbjudet att elda på alla platser, inklusive egen tomt.
  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser, campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Här finns mer information på fler språk, samt vanliga frågor och svar.


In English
An intensified fire ban is in effect for all of Kronoberg County since Wednesday July 25th. The intensified fire ban means that it’s totally forbidden to light fires or grill/barbecue outdoors in all municipalities in Kronoberg County. This now also includes fires and grill/barbecue in private yards, fireplaces and use of backpacking stoves. The fire ban also includes candles and torches. No exceptions are allowed.

This is due to the significant risk of fire that prevails in the territory because of the recent dry weather conditions. An intensified fire ban has therefore been deemed necessary for all of Kronoberg county.

For detailed information about the fire ban contact the County Administrative Board of Kronoberg at telephone 010-223 70 00.


Sideedaba dabka waa la mamnuucay
Mamnuuciddu waxay khusaysaa dhammaan hababka wax loo sosho/dubto, iyada oon loo eegayn noocayada shidaalka lagu isticmaalo. Xayiraadda dabka waxaa sidoo kale ka mid ah shumacyada iyo qoryo shidmaya, in wax lagu sosho/dubto jardiinooyinka gaarka loo leeyahay, burjikada/girgiraha hal mar wax lagu sosho/dubto, iyo in laga foojignaado dabka guryaha dhexdooda lagu shito iyo goobaha wax lagu sosho/dubto ee ku yaal meelaha lagu dabaasho, barxadaha teendhooyinka lagu dhisto iyo barxadaha baabuurta la dhigto. Wax laga reebay oo la ogolyahay ma jirto. Cidii ku xadgudubka mamnuucidda dabka wuxu mutaysanayaa ciqaab waxaana lagu ciqaabi karaa ganaax iyo xabsi.

Haddii aad la kulanto dab, isla markiiba wac 112. Wixii macluumaada ee intaa ka badan, wac 113 13.


HTML tutorial  
Nu är det förbjudet att elda och grilla på alla platser.
Nu är det förbjudet att elda och grilla på alla platser.