Upphävt eldningsförbud
Från och med måndag 13 augusti har Länsstyrelsen i Kronobergs län hävt eldningsförbudet.
Publicerad: 2018-08-14
Vi vill påminna om att det alltid är viktigt att vara försiktig vid exempelvis grillning och att all eldning sker på eget ansvar.

Vi ber er att ha överseende med att skyltar om eldningsförbud kan komma att vara kvar något dygn innan vi hinner plocka bort dem.

HTML tutorial