Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Här finns
tips och råd
för vardagen

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Teknikgruppen

IMSE:n är spindeln i nätet ...

... genom den kan vi styra nästan allting från vår central i Rottne.

1

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

+ Kontakta teknikgruppen ►

+ Teknikgruppen på film

2

Vi har förbundit oss att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till 2016. Vår specialbildade teknikgrupp är en viktig pusselbit i det arbetet.

För att nå målet krävs ett helhetsgrepp; ett kraftfullt verktyg för detaljerad analys och styrning av det dagliga energiflödet. Och ett sådant har vi. Så här fungerar det:

  1. Genom att montera en IMSE (en liten webbserver) i samtliga fastigheter i våra fyra stadsdelar och på våra 18 orter ...
     
  2. ... kan vi analysera data och optimera styrningen av värme, ventilation  larm, TV-sändningar och mycket annat från vår central i Rottne.

Det är här vår teknikgrupp kommer in i bilden. Deras syfte och uppgift är att analysera och praktiskt omsätta den väldiga mängd information vi förfogar över. 

De ska bevaka utvecklingen och implementera ny teknik efterhand som den blir tillgänglig – något som väsentligt underlättas av att vi valt ett öppet system och inte byggt in oss i ett snävt och dyrt leverantörsberoende.
 
De ska vara en intern expertresurs vid projektering och byggprojekt. Och de ska säkerställa att Vidingehem ligger i framkant  vad gäller energibesparing även i framtiden.