Viktigt att svara
 Den rullande hyresgästenkäten Nöjd kundindex är det viktigaste verktyget i lådan när Vidingehem arbetar för riktigt nöjda hyresgäster. Men för att verktyget ska vara riktigt vasst måste så många som möjligt svara.
Publicerad: 2014-06-09
Förr delades enkäten ut vart annat år. Nu rullar den ständigt vilket innebär flera fördelar, förklarar marknadschef Paula Eskilsson:
– Nu kan vi följa utvecklingen, till exempel på ett specifikt område, genom att analysera enkätsvaren, sätta in åtgärder och sedan mäta effekten inom en relativt kort tidsperiod.

Men som sagt, för att detta ska fungera krävs att så många som möjligt svarar på enkäten – först då vet vi vilka trender som är ihållande och vilka som bara beror på en statistik slump. Ibland är det också så att hälsan tiger still – att de som är nöjda låter bli att svara.
– Men det är lika viktigt att svara när man är nöjd som när man är missnöjd, annars är det inte säkert att signalerna är pålitliga eller att vi hittar de goda exempel som kan implementeras på andra områden, säger Krister Karlsson som är fastighetsservicechef.

Ju bättre underlag, desto bättre åtgärder, kan man sammanfatta.
– Ja, så kan man säga. Med en hög svarsfrekvens ökar kvaliteten.HTML tutorial  
Enkäten fylls i, svaren analyseras, åtgärder sätts in, enkäten fylls i, resultatet utvärderas … och så rullar det på.
Enkäten fylls i, svaren analyseras, åtgärder sätts in, enkäten fylls i, resultatet utvärderas … och så rullar det på.

ATT LÄGGA LIVETS PUSSEL

Att bo hos Vidingehem

"Boendet är centralt för att alla bitarna ska hamna på rätt plats"

* Källa: SCBs Tidsanvändningsundersökning 2000/01

Miljö • Tillgängligt • Skola & omsorg • Fritid • Trivsel • Vi lyssnar

Ordet livskvalitet betyder olika saker för oss människor. Men en central bit när det gäller att lägga livets pussel är boendet. Vidingehem har lägenheter på 18 orter och i fyra stadsdelar runt om i Växjö kommun – boenden som gör att många viktiga bitar faller på plats.

Närhet. Det ska vara nära till den dagliga servicen, därför bygger vi alltid centralt. Samtidigt ligger våra orter på bekvämt avstånd till Växjö. Allt mitt i den härliga småländska naturen.

Frihet. Du som bor i hyresrätt sparar en halvtimme om dagen. Så mycket tid använder nämligen den som bor i villa på att sköta trädgården och reparera huset. Omräknat i arbetstid blir det en hel månad på ett år*.

Trygghet. I beräkningen ovan ingår inte den tid man lägger ner på att oroa sig för räntehöjningar, vilket man ju slipper som hyresgäst. Och om något går sönder är det bara att lyfta luren!

Tillgänglighet. Hos oss ska alla kunna bo, gammal som ung. Vi bygger alltid med hiss och aldrig med onödiga nivåskillnader som hindrar rollatorer eller barnvagnar.

Pålitlighet. Vi tar vårt ansvar, inte minst genom vårt miljöarbete – bland annat har vi förbundit oss att sänka energianvändningen med 20 procent fram till 2016.