INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vi bjuder
på taxi i
Lammhult

Skolan i
Tolg gjordes
tillgänglig

Vidingehem
fick fint pris
för arbetet

Grönt ljus för alla!

Vi började
vårt arbete
från grunden

"Vår målsättning är tydlig: våra bostäder och lokaler ska vara tillgängliga för alla"

NYHETER OM TILLGÄNGLIGHET

Vidingehems målsättning är tydlig: våra bostäder och lokaler ska vara tillgängliga för alla. Och just tydligheten är viktig, för annars fastnar man lätt i branschens traditionella syn på bostadsbyggande, en syn som präglas av ekonomisk kortsynthet när det gäller tillgänglighet. De första frågorna som ställs är nämligen ofta ”vad kostar det, vad säger reglerna och hur kan vi kringgå dem”.

Men det är ett snävt perspektiv. Man kan åstadkomma tillgänglighet med ganska små medel om man tänker rätt från början. Och när det blir fråga om större investeringar måste man dels se kostnaderna på sikt, dels väga in de stora värden – både mänskliga och samhällsekonomiska – som ligger i att man undanröjer vardagliga hinder för människor med funktionshinder och samtidigt gör det möjligt för äldre att bo kvar längre.