INFORMATION OCH MER LÄSNING

Den viktiga
enkäten till
våra kunder

Vi besökte
alla våra 95
områden

Samarbete
med lokala
företrädare

Vi ordnar
arrangemang
på orterna

Vi vill veta vad du tycker!

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Vidingehems ambition är att vara en drivande aktör på våra 18 orter och i våra fyra stadsdelar. Genom vårt engagemang vill vi bidra till utvecklingen av samhällena både vad gäller boende och viktiga samhällsfunktioner som skolor, vårdboenden och lokaler för service. 

Vi tror på dialogen som arbetsform. Det finns en kraft i det konstruktiva samtalet – därför söker vi hela tiden nya vägar för att komma i kontakt med människor på orterna. En viktig form är naturligtvis det spontana mötet i vardagen, men vi arbetar också på andra sätt: 

  • Organiserade rundvandringar med hyresgäster
  • Samarbete med sockenråd och andra lokala organisationer
  • Besök hos andra aktörer på orterna
  • Arrangemang av olika slag 


Till höger hittar du exempel på olika sätt att mötas. Och har du fler idéer är du alltid välkommen att höra av dig!