INFORMATION OCH MER LÄSNING

Samarbete
med lokala
företrädare

Den viktiga
enkäten till
våra kunder

Vi besökte
alla våra 95
områden

Många givande samtal blev det.

Givande dialog

Vi ordnar
arrangemang
på orterna

Noggranna anteckningar fördes.

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Vidingehem har genomfört samtal kring boendemiljön på samtliga 95 områden. Genom att tillsammans med hyresgästerna vandra runt och diskutera kunde såväl stora som små frågor ventileras. 

– Det har varit en oerhört givande dialog. Alla synpunkter har noggrant noterats och vi betar av listan efterhand, säger vd Håkan Källberg.

Att gå igenom så många områden kräver sin tid – dels under själva rundvandringarna, dels vid efterarbetet med anteckningarna. Men fördelarna är många: 

– Istället för att alla hyresgäster på en ort samlas i en lokal får man nu på varje bostadsområde möjlighet att diskutera den egna boendemiljön på plats. Dessutom kan vi göra mer exakta noteringar och samtidigt ge vår syn på saken, vilket gör dialogen konkret och konstruktiv, säger Håkan Källberg. 

Vid varje tillfälle har 3–4 personer från företaget varit med, och dessa har varierat beroende på vilket område som besökts. 
– Tanken har varit att redan på det här stadiet och i så hög grad som möjligt länka hyresgästernas synpunkter direkt till de chefer, förvaltare och arbetsledare som berörs operativt. 

Under samtalen har noggranna anteckningar förts och dessa har senast dagen efter behandlats och sorterats ut i Vidingehems interna datasystem – allt för att informationen snabbt ska komma de berörda arbetslagen till del. 
– Vi började med att beta av de punkter som omedelbart kunde hanteras. Andra delar, som kräver större insatser, kommer att få effekt på vårt kommande budgetarbete. 

Förutom det värde som alltid finns i det personliga mötet har arbetet medfört ytterligare en fördel: 
– Vi får respons direkt från hyresgästerna på vårt arbete – dels på större projekt som till exempel satsningen på tillgänglighet, dels på vår dagliga verksamhet. Detta hjälper oss att efterhand finjustera organisationen på ett bättre sätt. Samtidigt får vi en tydlig och samlad bild av det aktuella läget, säger Håkan Källberg.