INFORMATION OCH MER LÄSNING

Skolan i
Tolg gjordes
tillgänglig

Vi bjuder
på taxi i
Lammhult

Vi började
vårt arbete
från grunden

Vidingehem
fick fint pris
för arbetet

Tillgänglighet i vardagen

NYHETER OM TILLGÄNGLIGHET

Ett konkret exempel på Vidingehems tänkande kring tillgänglighet hittar man på skolan i Tolg.

En pojke i tredje klass drabbades av en muskelsjukdom som gjorde det omöjligt för honom att gå kvar på skolan. Men genom att installera en hiss och anpassa skolgården kunde vi lösa problemet. När det sedan blev dags för honom att flytta till högstadieskolan i Braås gjorde vi anpassningar även där. De investeringarna gjorde att pojken slapp skiljas från sina kamrater under skoltiden och samtidigt fick vi två skolor som i framtiden klarar att möta andra barn med liknande problem. 

Allt detta har möjliggjorts tack vare ett utmärkt samarbete med Växjö kommuns skol- och barnomsorgsförvaltning.

Men poängen är att en sådan dramatisk punktinsats inte är en isolerad företeelse utan istället ett resultat av det tänkande som genomsyrar Vidingehem. 

Till grund ligger vårt omfattande inventeringsarbete där vi gått igenom företagets samtliga fastigheter enligt en tregradig checklista med nivåerna acceptabelt/godkänt, icke godkänt och omedelbar åtgärd. Det arbetet har gett oss en djupt förankrad medvetenhet. Genom att ständigt fokusera på frågan växer man efterhand in i problematiken. 

Det är också viktigt att engagemanget inte mattas av utan är en ständig process. Därför har vi fört upp tillgänglighetsfrågan som en stående punkt på dagordningen vid våra styrelsesammanträden.