INFORMATION OCH MER LÄSNING

Skolan i
Tolg gjordes
tillgänglig

Vi började
vårt arbete
från grunden

Vi bjuder
på taxi i
Lammhult

Inventering

Vidingehem
fick fint pris
för arbetet

NYHETER OM TILLGÄNGLIGHET

2003: Leif Bergqvist och Andreas Gustavsson inventerar. "Här är det svårt att komma fram med rollator", noterar de.

2003 påbörjade vi vårt omfattande tillgänglighetsarbete. Och vi började från grunden: med hjälp av en detaljerad checklista gick vi igenom samtliga våra fastigheter och resultaten fördes efterhand in i en databas.

Det tog sin tid, men det var det värt för när inventeringen var klar en bit in på 2004 hade vi ett underlag som ytterst få andra fastighetsbolag i landet kan matcha. 

Tack vare en tydlig bild av läget kunde vi formulera en lika tydlig handlingsplan – dels för att tillgänglighetsanpassa vårt befintliga bestånd, dels för att implementera tillgänglighetstänkandet i vår nyproduktion.