INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vi bjuder
på taxi i
Lammhult

Skolan i
Tolg gjordes
tillgänglig

Vi började
vårt arbete
från grunden

Vidingehem
fick fint pris
för arbetet

Anpassning

Tydligt markerade trappsteg och förlängt räcke.

Här underlättas framkomligheten genom att entrén planas.

NYHETER OM TILLGÄNGLIGHET

När vårt omfattande inventeringsarbete var klart en bit in på 2004 började vi tillgänglighetsanpassa vårt befintliga bestånd. Invändigt och vid entréerna handlade det bland annat om trappnosmålning, räckesförlängning och montering av dörrstängare. Utvändigt började vi se över belysningen.

Under 2005 fortsatte arbetet och vi började dessutom förbättra gång- och asfaltsytor, höja och plana ut entréytor, ändra entrédörrar, byta ut trappräcken och skapa handikapparkeringar.

Vid årets slut hade vi förbättrat för ungefär 1,1 miljoner kronor och under 2006 satsade vi ytterligare 2 miljoner.

2007 fortsatte vi arbetet på bred front, inte minst genom att bygga nya tvättstugor på markplan, istället för de som tidigare låg nere i källaren.