INFORMATION OCH MER LÄSNING

Länk till
kommunens
olika skolor

Länk till
kommunens
äldreomsorg

Skola och omsorg

Länk till 
kommunens
olika boenden

Länk till
kommunens
barnomsorg

NYHETER OM SKOLA OCH OMSORG

"Vi förvaltar förskolor, skolor och vårdboenden i fyra stadsdelar och på 18 orter"

Man skulle kunna säga att samhällets hjärta har två kammare – utbildningen av våra barn och omsorgen om våra äldre.

I både fallen spelar Vidingehem en viktig roll, vi förvaltar förskolor, skolor och vårdboenden i fyra stadsdelar och på 18 orter runt om i Växjö kommun.

Skolor finns på samtliga av de 18 orter där vi hyr ut lägenheter och våra 12 vårdboenden är fördelade på tio av de totalt 18 orterna.

Detta är en avgörande del i den samhällsservice som bidrar till en naturlig livskvalitet.