Läs mer
om hur vi
vill samtala

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Läs mer
om våra
områden

Tryggt och trivsamt

Läs mer
om vår syn
på trivsel

Kontakta
oss och ge
synpnkter

"Hos oss får du tid över"

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Väl underhållna fastigheter. Välskött utemiljö. Pålitlig service från en personal som alltid sätter hyresgästen i centrum. Vi kallar det Vidingehemandan.

Att i alla väder kunna lita på hyresvärden skapar trivsel och trygghet. Dessutom sparar det tid att någon annan tar hand om det praktiska: Du som bor i hyresrätt sparar faktiskt en halvtimme om dagen. Så mycket tid använder nämligen den som bor i villa på att sköta trädgården och reparera huset. Omräknat i arbetstid blir det en hel månad på ett år.

Så hos oss får du tid över till sådant som är viktigt i livet! Välkommen!