VIDINGEHEMS EKONOMI

VD har ordet:

Bokslut 2017

MER INFORMATION

Magnus Johansson
Ekonomichef
0470-70 17 72 
magnus.johansson@vidingehem.se

ÅRSREDOVISNINGAR

2017 inleds på ett synnerligen dramatiskt sätt. På nyårsdagens kväll, klockan 21.34, går det automatiska brandlarmet på Sandsbro skola. 25 minuter senare är personal från Vidingehem på plats och kan konstatera att läget är mycket allvarligt – de antända byggnaderna kommer inte att kunna räddas. Räddningstjänsten får rikta in sig på att begränsa branden.

Vid middagstid dagen efter finns nästan halva företaget på skolan för att delta i den kamp mot klockan som nu inleds. Terminsstarten ska ske om åtta dagar och däremellan kommer trettonhelgen. Men det går vägen – genom ett tätt samarbete med utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten och våra entreprenörer blir allt klart i tid och terminen kan börja. Det engagemang Vidingehems personal visade under de här dagarna gör att vi alla kan känna stolthet över företaget.

På byggfronten har det varit mer besvärligt. Vidingehems största projekt hittills – drygt 70 lägenheter på Östra lugnet – har såväl försenats som fördyrats av upprepade överklaganden.

En het byggmarknad har dessutom påverkat våra tidsplaner. Höga byggkostnader driver de kalkylerade hyresnivåerna mot gränsen för vad som kan betraktas som kundernas betalningsvilja och vi har fått avvakta med några projekt till 2018.

För att klara den byggnation vi har framför oss har vi tagit fram ett koncepthus med väl genomtänkta material- och energilösningar. Detta ger oss möjlighet att ytterligare trimma vår kostnadsmedvetenhet vid upphandlingar, samtidigt som vi ökar vår vaksamhet mot onödig överstandard.

Vi ligger i startgroparna för ett flertal projekt under 2018, bland annat nya lägenheter i Ingelstad och eftertraktade seniorbostäder i Sandsbro. Även för Gemla och Tävelsås har vi spännande planer.

Under 2017 fortsatte samarbetet med utbildningsförvaltningen och ett flertal skolor har byggts om och till. Nya, stora skolprojekt väntar de kommande åren, vilket naturligtvis är glädjande för våra förvaltningsorter, där skolan är själva hjärtat i samhällskroppen. Vi fortsätter att vara en viktig aktör och samhällsbyggare, i nära samarbete med bygderåden och andra eldsjälar som bidrar till landsbygdens utvecklande.

2017 trädde den nya Bosättningslagen i kraft. Den innebär att människor som fått uppehållstillstånd i Sverige anvisas till landets kommuner och att dessa får ansvar för att lösa bostadsfrågan. Växjö kommun har – som en av relativt få kommuner i landet – valt att lägga det ansvaret på bostadsbolagen.

Så under hösten arbetade vi intensivt tillsammans med Växjöbostäder och förvaltningen för arbete och välfärd med att lösa uppgiften. I augusti sa vi upp avtalet med Migrationsverket angående totalt 26 lägenheter, under tredje och fjärde kvartalet besiktigades och renoverades dessa och därefter påbörjades arbetet med att fördela bostäderna bland de anvisade, nya svenskarna.

Man kan säga att vi därmed växlat över de här lägenheterna från att ingå i det nationella flyktingmottagandet till att vara en pusselbit i det lokala integrationsarbetet.

Integration medför utan tvivel utmaningar inom flera områden. Men också möjligheter, inte minst i den dynamik som kan uppstå när människor med olika erfarenheter möts.

Detta vill vi ta vara på och utveckla. Under hösten började vi skissa på projektet Mötesplats Movägen i Braås. Här tänker vi skapa fler och bättre sociala platser för att främja möten mellan människor oavsett bakgrund, ålder, kön och förutsättningar.  Boverket har beviljat oss

1 217 500 kronor och själva går vi in med lika mycket. Projektet ska givetvis utformas tillsammans med hyresgästerna.

Till sist vill jag tacka vår ägare, vår styrelse och framför allt vår personal för ett framgångsrikt 2017. Jag ser med tillförsikt fram emot 2018.

Peråke Janén
vd