Kvalitetsarbete 2.0

INFORMATION OCH MER LÄSNING

Läs mer om
miljöarbetet

Läs mer om
livskvalitet

Läs mer om
tillgänglighet

 

NYHETER OM VÅRT KVALITETSARBETE

Redan 2005 tog Vidingehem Dokumentlådan i bruk – ett uppmärksammat koncept som samlade samtliga av företagets processer och mer därtill i ett digitalt gränssnitt, åtkomligt för alla anställda. Över 700 dokument som beskrev den dagliga verksamheten fanns plötsligt endast ett par musklick bort.

Nu är det dags att uppgradera ambitionerna till version 2.0, dels genom att revidera och uppdatera processerna, dels genom att knyta ihop dem till en tydligare helhet, där kopplingarna mellan olika funktioner stärks.

När hela organisationen arbetar på rätt sätt ökar man servicen till hyresgästerna – man minimerar risken för att en fråga ska hamna mellan stolarna. Det handlar helt enkelt om att hyresgästen alltid, i alla lägen, ska kunna vara säker på att vi snabbt och effektivt levererar det vi har lovat.