"Alltid med hyresgästen i fokus"

Goda relationer

INFORMATION OCH MER LÄSNING

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Vi har för närvarande 50 anställda som ser till att vi håller en hög servicenivå och att vi alltid har tid för dig, både på kontoret och ute i förvaltningen. 

Vår fastighetsförvaltning är organiserad i fyra förvaltningsområden med ett arbetslag inom varje område. Tanken med uppdelning i förvaltningsområden är att behålla och utveckla den lokala förankringen och få en nära relation mellan våra hyresgäster och vår personal. Arbetssättet är uppskattat och goda relationer är viktigt.