Mötesplats Movägen
Boverket har beviljat Vidingehem 1 217 500 kronor för att utveckla utemiljön på området Movägen i Braås.
– Genom att skapa fler och bättre sociala platser vill vi främja möten mellan människor oavsett bakgrund, ålder, kön och förutsättningar, säger landskapsingenjör Liselott Ericsson.
Publicerad: 2017-10-18
Samtidigt går Vidingehem in med samma summa, vilket innebär att 2 435 000 kronor kommer att finnas tillgängliga för projektet.
– Tanken är att skapa fler platser för lek och en trevligare, bättre fungerande utemiljö. Genom att se över hur området används och fungerar idag vill vi utveckla hållbara och funktionella ytor som ger ett mervärde för flera i området.

Mötesplats Movägen kommer att projekteras runt årsskiftet och sedan byggas under 2018.
– Den större lekytan planeras om, fler mindre ytor tillvaratas och utvecklas för att kunna användas till olika aktiviteter för att möta så många olika människor och behov som möjligt, säger Liselott Ericsson som arbetat fram projektet tillsammans med kundservicechef Krister Karlsson, lekplatsansvarige Göran Petrusson samt områdesansvariga Ulrika Åström.

Boverkets motivering lyder:
”Boverket har gjort en prioritering mellan inkomna ansökningar. Boverket anser att de åtgärder som beskrivs i den aktuella ansökan, och som framgår av den bifogade skissen, har goda förutsättningar att uppfylla syftet med stödet.”HTML tutorial  
Den större lekytan planeras om, fler mindre ytor tillvaratas och utvecklas för att kunna användas till olika aktiviteter.
Den större lekytan planeras om, fler mindre ytor tillvaratas och utvecklas för att kunna användas till olika aktiviteter.