Ny bosättningslag
Bosättningslagen ger landets kommuner ansvar för att ordna bostäder åt flyktingar som fått uppehållstillstånd. Växjö kommun har valt att lägga det praktiska genomförandet på bostadsbolagen Vidingehem och Växjöbostäder.
Publicerad: 2017-12-11
– Vi har arbetat hårt med förberedelser under hösten och är nu i full gång med uppgiften, säger Vidingehems vd Peråke Janén.

I augusti sa Vidingehem upp avtalet med Migrationsverket angående totalt 26 lägenheter, 13 i Lammhult och 13 i Braås. Och i juni 2019 avslutas avtalet för ytterligare 27.
– Man kan säga att det blir en rockad mellan flyktingmottagandet och integrationsarbetet; de lägenheter som tidigare var bundna till Migrationsverket frigörs nu till personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och anvisats till Växjö.

Just nu besiktigas de 26 lägenheterna i Braås och Lammhult för att renoveringsbehovet ska kunna fastställas.
– Det blir väldigt många lägenheter på kort tid och vi har avdelat personal speciellt för detta, säger kundservicechef Krister Karlsson.

Samtidigt pågår ett tätt och kontinuerligt samarbete med Växjöbostäder och Växjö kommuns biståndsenhet på förvaltningen för arbete och välfärd.
– Vi har bland annat tagit fram en koordinerad arbetsgång för den inledande och viktiga administrationskedjan, där bland annat kontraktsskrivning och biståndsansökningar kommer att samordnas i en särskild lokal.


HTML tutorial  
Ann Gustafsson och Ulrika Åström besiktigar en av de aktuella lägenheterna på Ejdervägen i Lammhult.
Ann Gustafsson och Ulrika Åström besiktigar en av de aktuella lägenheterna på Ejdervägen i Lammhult.