Hemmavid


Nr 4 • 2006

2006-12-15
Ur innehållet: Hyrorna för 2007 klara, Resultatet av hyresgästenkäten, Kortare OCR-nummer, Felanmälan via Internet.

Läs helaNyhetsbrevet Hemmavid delas ut till våra hyresgäster fyra gånger om året och är en viktig informationskanal. Här tar vi upp sådant som är aktuellt och som på olika sätt kan vara angeläget för dig som bor hos oss.