Hemmavid


Nr 4 • 2016

2016-12-09
Ur innehållet:  Ökar byggtakten, Året 2016, Förseglad dörr öppnad, Mer för seniorer, Grönt bokslut mm.

Läs helaNyhetsbrevet Hemmavid delas ut till våra hyresgäster fyra gånger om året och är en viktig informationskanal. Här tar vi upp sådant som är aktuellt och som på olika sätt kan vara angeläget för dig som bor hos oss.