Vidingehems styrelse

ÅRSSTÄMMA 2019

Kaj-Mikael Petersson (KD)
Ledamot
Telefon:
E-post:

Vidingehem AB ingår i koncernen Växjö kommunföretag AB som ägs av Växjö kommun. 
Styrelsen är politiskt tillsatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

 

 

STYRELSEPROTOKOLL

Sven Olof Gustavsson (S)
Ledamot
Telefon mobil. 073-081 18 19
E-post:svenolof47@hotmail.se

Marita Bengtsson (MP)
Ledamot
Telefon:
E-post: marita.bengtsson@vaxjo.se

 

 

STYRELSEMÖTEN 2019

Mer information om Växjö kommuns politiska organisation hittar du här 

Birgitta Andersson (S)
Ledamot
Telefon mobil. 070-524 71 44
E-post: birgitta.andersson@vaxjo.se

Alf Skogmalm (S)
Vice ordförande
Telefon mobil: 0730-80 06 21
E-post: alf.skogmalm@vaxjo.se

Iréne Bladh (M)
Ledamot
Telefon mobil: 0709-30 56 09
i
rene.bladh@vaxjo.se

FAKTA OCH MER INFORMATION

29 april 

19 februari

27 mars

24 april

14 maj

4 juni

28 augusti

25 september

30 oktober

10 december

 

Lars-Åke Brincner, (L)
Ersättare
Telefon:
E-post:lars.brincner@vaxjo.se

 

Ersättare

Ylva Jönsson (V)
Ersättare
Telefon mobil: 070-480 81 05
E-post: ylva.jonsson@vaxjo.se

Cecilia Lundin Danielsson, (S)
Ersättare
Telefon mobil: 070-542 99 66
E-post: cecilia.lundindanielsson@vaxjo.se

Berthold Fück, (M)
Ersättare
Telefon mobil: 070-767 23 22
E-post: berthold.fuck@vaxjo.se

Anders Bengtsson (C)
Ordförande
Telefon arbete: 070-606 56 19
anders.bengtsson2@vaxjo.se