INFORMATION OCH MER LÄSNING

Ingen bild?
Här kan du
söka felet

Världs-TV utan parabol

Kanaler som
ingår i ditt
basutbud

 

Samtliga av Vidingehems lägenheter är anslutna till Wexnets stadsnät. Det gör att du via ditt bredbandsuttag kan se sådana TV-kanaler som tidigare krävde en parabolantenn. Du behöver inte byta TV och du får perfekt mottagning som klarar de krav som det nya HDTV-formatet ställer.