INFORMATION OCH MER LÄSNING

Så här kan
du ringa via
bredbandet

Så här kan
du se TV via
bredbandet

Bara att plugga in

På Wexnets
hemsida finns
information

Samtliga av våra lägenheter har möjlighet till en Internetuppkoppling via fiberkabel. Det finns också möjlighet till ip-telefoni och ip-TV.

Operatör i nätet är Wexnet. Har du frågor kan du även kontakta deras kundtjänst på tfn 0470-70 33 33, eller besöka deras hemsida.

Aktivera
För att aktivera ditt nätabonnemang gör du så här: Koppla in datorn i bredbanduttaget i lägenheten. Gå in på www.wexnet.net och följ anvisningarna om hur du aktiverar ditt abonnemang. Efter registreringen har du möjlighet att välja din mix av de tjänster som erbjuds av flera olika leverantörer.