INFORMATION OCH MER LÄSNING

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Här finns
tips och råd
för vardagen

+ Mer om Skåneinitiativet

Vår stora utmaning

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

Vi har förbundit oss att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till 2016. 

Det är inom ramen för SABO:s projekt Skåneinitiativet som Vidingehem har antagit utmaningen. För en utmaning blir det, eftersom vi startar från en nationellt sett mycket låg förbrukningsnivå. Under en längre tid har vi jobbat aktivt och målmedvetet med energifrågorna, bland annat har vi i stora delar av beståndet konverterat uppvärmningsformen från olja till fjärrvärme eller värmepump.

Kraftfullt verktyg
Men för att nå ända fram krävs ett helhetsgrepp; ett kraftfullt verktyg för detaljerad analys och styrning av det dagliga energiflödet. Och ett sådant har vi. Via Växjö Energis fibernät står vi idag i förbindelse med samtliga fastigheter i beståndet. Och eftersom vi installerat en IMSE – en liten smart webbserver – i samtliga fastigheter kan vi från centralen i Rottne läsa av, styra och övervaka en lång rad funktioner: vatten, el, temperatur, fjärrvärme, ventilation, belysning, larm och mycket annat.

 

 

"Jag är mycket imponerad av 
Vidingehems sätt
att arbeta 
med energifrågorna, 
de är verkligen ett föredöme för 
andra företag”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är här vår teknikgrupp kommer in i bilden – läs mer om den här