INFORMATION OCH MER LÄSNING

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Här finns
tips och råd
för vardagen

Mindre olja – bättre luft

676 m3

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

Människans utsläpp av koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen som till exempel olja bidrar till de klimatförändringar som är ett av vår tids mest angelägna miljöproblem. 

På många av Vidingehems orter och stadsdelar finns fjärr- eller närvärme. På resterande har vi konverterat från oljepanna till värmepump. 

På detta sätt har vi från 1997 till 2011 minskat vår användning av olja från 676 till 4 kubikmeter per år.

Sedan 1997 har vi minskat vår förbrukning av olja med 672 m3

4 m3