Lägenheterna i kvarteret Triton.

VIDINGEHEMS BYGGPROJEKT

Att bygga till rätt pris

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

MER INFORMATION

Henrik Vernersson
Tf fastighetschef
0470-70 17 85
070-569 12 06
henrik.vernersson@vidingehem.se


"I Växjö bygger man inte till varje pris, bara till rätt pris”.
 
 
 
 
 
 
Kurt Eliasson
vd, SABO

– De 32 lägenheterna på Triton är landets mest kostnadseffektiva projekt när det gäller hyresrätter. Vidingehems organisation är kompetent och har snabba beslutsvägar, samtidigt som deras bygghandbok är både omfattande och tydlig, vilket gör samarbetet optimalt.

Staffan Dahlström såg också stora fördelar med totalentreprenaden.
– De ville ha 32 lägenheter och de satte ett tak på 

”Varför arbeta fram och beställa flerbostadshus för
21-23 000 kr/m² när man i Växjö kan bygga motsvarande byggnader för 16-18 000 kr/m² i produktionskostnad?”

Den frågan ställdes då SABO bjöd in medlemsföretagen till nybyggnadsträff i Växjö 2011. Ett av de exempel som diskuterades och som imponerade på deltagarna var Vidingehems byggnation av lägenheter i kvarteret Triton på Östra Lugnet. Där stannade kostnaden på synnerligen låga 15 745 kr/m2 BOA.

Vd Håkan Källberg framhöll Vidingehems bygghandbok som en viktig faktor:
– I den samlar vi all kunskap inom Vidingehem och hos våra entreprenörer. Vi specificerar vi i detalj hur vi vill ha det; kantstenen ska vara jämn, det ska vara 100 kilo asfalt per kvadratmeter och så vidare – allt ska med.

Bygghandboken är ett dokument som ständigt måste hållas levande, betonade Håkan Källberg.
– Nya material och metoder måste införlivas och när entreprenören kommer med idéer som är bättre än våra skrivs även de in.

Staffan Dahlström, vd för GBJ – det företag som varit totalentreprenör vid byggandet av Triton – höll med.

 

kostnaderna. Det såg vi som en utmaning där vi fick använda vår kreativitet och vårt kunnande. Resultatet blev inte bara ekonomiskt fördelaktigt utan också energieffektivt, med en förbrukning under 50 kWh per m2.

Läs mer om den låga energiförbrukningen här 

"Vidingehems organisation är kompetent och har snabba beslutsvägar, samtidigt som deras bygghandbok är både omfattande och tydlig, vilket gör samarbetet optimalt."

 

 

 

Staffan Dahlström
vd, GBJ

 

Under 50 kWh per m2